top of page
raphael zaguri.jpg
Raphael Zagury-Orly

credit: Yana Rotner

ד"ר רפאל זגורי-אורלי הוא פילוסוף ישראלי, מומחה לפילוסופיה גרמנית וצרפתית; לימד באוניברסיטאות ובבתי ספר לאמנות רבים באירופה ובישראל. כיום מרצה באוניברסיטה הקתולית של פריז, מנהל תכנית ב-Collège International de Philosophie בפריז. מחברם של ספרים רבים, ביניהם "לשאול עוד" (הוצאת גלילה, בצרפתית 2011); "היריב המועדף" (עם ז'וזף כהן, הוצאת גלילה, בצרפתית, 2021); "לחיות ולמות בהיסטוריה" (עם ז'וזף כהן, באנגלית, הוצאת אליברי, 2024); ״אחרון הציונים" (הוצאת רסלינג 2024), בין עורכי הספרים "פני הפילוסופיה הצרפתית לאן?" (הוצאת ורן, בצרפתית, 2024); "האדם העתיד לבוא" (הוצאת ארמן, בצרפתית, 2024).

bottom of page