top of page
Photo  Rabbah Saphir Noyman Eyal טלי רצקר .jpeg

Rabbah Saphir Noyman Eyal

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

קרדיט לצלם : טלי רצקר

Topic of her lecture at the Night of philosophy 2024:

23:00-23:50
Givon Art Forum | אלרואי 3 
קיבוץ גלויות - ההווה המכריח אותנו לשאול על זהותנו
עיון קבלי בערך ישראל, בדור אחרון


מיכל הלפמן בשיחה עם הרבה ספיר נוימן איל

בעברית

הרבה ספיר נוימן איל היא מייסדת ועומדת בראש משכן הכוונה, בית מדרש ללימוד קבלה כ 25 שנה.
בלימוד הקבלה אנחנו נקראים להגדיר מחדש את שורשי הזהות הישראלית שלנו בהתאמה לדורנו, להתחבר מחדש לחיוניות הרוחנית של ישראל, ומי שאינם יהודים, להתחבר אל מקור האור של נשמתם.

מדברי הרבה:
"הקבלה היא חתרנית, היא כל הזמן מערערת את הסדר הקיים.
מערערת את הסדר של התפיסה שלנו את עצמנו ואת העליון, מערערת על מה שאנחנו חושבים שזו אמונה, על מה שאנחנו חושבים שזו תורה, על מה שאנחנו חושבים שזו מצווה, או על מה שאנחנו חושבים שזו הלכה. תמיד מאלצת אותנו לשאול את השאלות מחדש ולהקים סדר מחדש. "

 

bottom of page