top of page
cats_zoom8.png
Prof. Chemi Ben-Noon
חמי בן נון 

Topic of his lecture at the Night of philosophy 2023:

20:00-20:50
בית הישג | שד' רוטשילד 46

מרי אזרחי, התנגדות ומהפכה
מנחה: נוה פרומר
עם אורי רוטלוי | אורפה סנוף-פלפול

בעברית

חוקר רב תחומי במשפט הישראלי ובתחומים משיקים, כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה וקבלת החלטות – בפרט בתחום ההטיות הקוגניטיביות. עומד בראש המגמה למדעי החברה והרוח בבית הספר ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון.

 

כתב 24 ספרים שהתפרסמו, בהם הספר 'מרי אזרחי' שהמהדורה הראשונה שלו יצאה בשנת 1992 והמהדורה השניה שלו הופיעה בהוצאת 'רסלינג' בשנת 2014 וכן את הספר civil disobedience – the Israeli experience שיצא בהוצאת PARAGON HOUSE בארה"ב בשנת 2015.

 

ספרו "הערעור האזרחי" מצוטט אלפי פעמים בפסקי דין רבים של בית המשפט העליון. פעיל בתנועת "יושרה לישראל" ומרצה באוניברסיטת תל אביב, במכון הטכנולוגי חולון ובפורומים שונים, בין היתר גם בימי העיון לשופטים. 

bottom of page